2024. évi tájékoztató

MÁVAG Horgász Egyesület

2344 Dömsöd Felsődunapart utca 12.

Az Egyesület 2024. évi

T Á J É K O Z T A T Ó J A

Tisztelt HORGÁSZTÁRSAK!

Az Egyesület 2024. évi Tájékoztatója a bekövetkezett változásokról igyekszik tájékoztatni a Tisztelt Tagokat.

Kérünk mindenkit, aki veszi a fáradtságot, hogy a tájékoztatót kézbe vegye, szíveskedjen figyelmesen és körültekintően áttanulmányozni! Az abban foglaltak lényeges előírásokat és szabályváltozásokat tartalmaznak. Aki tisztában van az érvényben lévő szabályokkal és változásokkal az saját dolgát könnyíti meg és segítséget nyújt a bosszúságok elkerüléséhez.

Kérjük, ha az Egyesület vezetőségével a kapcsolatot személyesen vagy írásban kívánják felvenni, a HORGÁSZKÁRTYÁJUK számát szíveskedjenek feltüntetni, mert ezzel az Önök azonosítását jelentősen megkönnyítik. Természetesen csere után az új számát kell érteni.

Jelenlegi tájékoztatás alapján az ÚJ HORGÁSZKÁRTYÁK kiadása februárba fog megkezdődni. Január 4.-íg ÚJ ÁLLAMI JEGY még NEM VÁLTHATÓ.

A horgászok adatainak egyeztetése képezi a HORGÁSZJEGYEK cseréjének alapját és az új engedélyek kiváltásának feltételét.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2023. évben váltott állami horgászjegy, RSD területi engedély, fogási napló 2023. január 31-ig érvényben marad, ezért használják ki a lehetőséget és horgásszanak az engedéllyel annak érvényessége lejártáig!

Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy az egységesített EÁH-ESZH leadási határideje 2024. február 28.-a.  A későbbi időpontba leadásra kerülő, valamint a nem, vagy hibásan, illetve hiányosan kitöltött fogási naplót leadó személyeknek csak pótdíjazott állami horgászjegy adható ki, ezért szíveskedjenek azt helyesen és az előírásoknak megfelelően kitölteni és határidőre leadni.

Aki a FOGÁSINAPLÓ-ját (EÁH-ESZH) postai úton kívánja elküldeni, azt ajánlott levélben adja fel vagy a Duplakukac Horgászbolt (1191 Budapest, Szabó Ervin utca 31.) címére, vagy a MÁVAG Horgász Egyesület székhelyének (2344 Dömsöd, Felsődunapart utca 12.) címére és az igazoló szelvényt a tagsági viszony megújításakor szíveskedjen magával hozni és bemutatni.

A 2024. év sem mentes a változásoktól, ezért elengedhetetlen, hogy az RDHSZ Horgász Rendjét körültekintően elolvassa, mert az tartalmazza az Országos Horgászrend általános és az RSD területére vonatkozó MOHOSZ szabályokat is. tartsák szem előtt, mert az abban foglaltak nem ismerete senkit nem ment fel szabálytalanság elkövetése esetén a felelősségre vonás alól.

 

Ügyintézés (horgászengedélyek kiváltása)

Személyes ügyintézés:

A személyes ügyintézés a továbbiakban is igénybe vehető a Duplakukac Horgászboltban. Az ilyen irányú szolgáltatás munkanapokon: 9 - 16 óráig, szombaton 8 - 14 óráig áll rendelkezésre.

Az ügyintézés alkalmával megvásárolhatók a horgászathoz elengedhetetlen felszerelések, etetőanyagok, csalik.

A boltban dolgozó szakemberek magas színvonalú felkészültséggel és szaktudással állnak minden érdeklődő rendelkezésére.

2024. február elejétől a Dömsödi Horgásztanyán (2344 Dömsöd, Felsődunapart utca 12.) is kiválthatóak az engedélyek PRISZTÁL-né VITASZEK ÉVA gondnoknőnél előzetes telefonon történő egyeztetés alapján szombatonként 10.00 és 12.00 óra között. Április 1.-től VASÁRNAP és HÉTFŐ kivételével naponta 10.00 és 14.00 óra között telefonon (06-30-421-9087) történő egyeztetés alapján.

Duplakukac Horgászboltban, valamint a Dömsödi Horgásztanyán csak készpénzfizetési lehetőség van az engedélyek kifizetésére (kiváltására). Amennyiben ebben változás következik be, arról a honlapunkon tájékoztatjuk a tagságot.

A MOHOSZ tájékoztatása alapján a horgászkártya cseréknél 2024 január 1-től nem lehet csekken befizetni, mert a POSTA nem veszi át és nem intézi.

A Horgászkártyát készpénzzel, átutalással, csoportos beszedési számlán és ha egyéb akadályozó körülmény nem merül fel akkor bankkártyás fizetéssel is kifizethető.

FONTOS! ISMÉTELTEN FELHÍVJUK az Egyesület tagjainak figyelmét, hogy az új engedélyek átvételét követően feltétlenül tanulmányozzák át azokat, valamint a Horgászrendet, mert 2024. évtől az előző évekhez képest ismételten több jelentős változás kerül bevezetésre és a szabályok nem ismerete nem mentesíti a horgászt a felelősségre vonás alól.

Lehetőség nyílik az online ügyintézésre, a TERÜLETI JEGYEK (éves, napi, többnapos, heti, stb) online vásárlására a Duplakukac Horgász Boltban és Dömsödön a Horgásztanyán.

Az Állami Horgászjegy és Fogási Napló kivételével előtérbe kerültek az online jegyek vásárlási módjai. Ez megkönnyíti az okmányok őrzését, csökkenti azok elvesztését, ellopását.

Lehetőség van a váltás helyszínén a kiváltott jegy kinyomtatására is.

 

A 2024. éves területi jegyféleségek és áraik: 

A folyamatos áremelkedésekre való tekintettel a MOHOSZ Választmányának döntését figyelembe véve a RDHSZ területi jegyeinek ára is emelkedett - a gyermek területi jegy árának változatlanul hagyása mellett- az alábbiak szerint.

              Jegytípusa

       Éves

       Heti

      72 órás

      24 órás

Általános felnőtt

60.500

29.000

12.500

5.400

Általános ifjúsági

6.800

 

 

2.800

Általános RDHSZ Gyermek

500

   

 

Behúzós felnőtt

99.000

49.500

21.500

 

Mellékvízi parti felnőtt

47.000

     

RDHSZ-Balaton felnőtt

82.500

     

Turista felnőtt

 

33.300

 

5.000

Turista ifjúsági

     

2.800

Az átvett iratokat ajánlott áttanulmányozni, mert több jelentős változás van, ami a fogható halakkal és a horgászás megváltozott rendjével kapcsolatos (például felső súlyhatár, fogható mennyiség halfajtánként, stb.).

A MOHOSZ a 2024.-es évben nem emeli az Állami jegy és EHSZ díját, az marad a 2023-as szinten.

 

Árak:

Magyar Horgászkártya 2019 óta 2.200 

 

EÁH

ESZH

Normál

5.500

5.500

Emelt díjas

10.350

mentesített

Kedvezményes

500

nem kötelezett

Horgász engedélyt csak az a személy válthat, aki rendelkezik MAGYAR HORGÁSZKÁRTYÁVAL, valamint horgászattal kapcsolatos érvényes elmarasztaló határozat nincs ellene, a regisztrációs program engedélyezi az engedélye meghosszabbítását (ennek egyik feltétele a szabályosan kitöltött fogási napló időben történő leadása, vagy pótdíj megfizetése).
Horgászvizsga online módon történő letételére 2024-ben is van lehetőség a Duplakukac Horgászboltban (1191 Budapest, Szabó Ervin utca 31. szám alatti).
Ezzel kapcsolatban lehet érdeklődni Dózsa Andreánál a 06 70 883 3301 telefonszámon.
Az egyesületi tagdíjak és tanyahasználati díjak 2024. évre
Az Egyesület vezetősége a decemberben megtartott online vezetőségi ülésén és az azt követő egyeztetés  alapján 3:2 arányban úgy döntött, hogy 2024 évben a szobák igénybe vételi díját 10 %-al megemeli. A tagdíjak maradnak a 2023. év szintjén.
Tagdíjak:
  • Felnőtt teljes jogú 4.500.-
  • 70 év feletti Nyugdíjasok és Ifjúsági 3.300.-
Tanyahasználati hozzájárulás:
Egységes tanyahasználati díjak:
  • Felnőttek 5.000,-/nap
  • Gyermekek: (6-14 év között): 3.000,-/nap

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Egyesület Vezetősége 2024. évre is meghirdeti szezonális jelleggel 2024. április 01-től 2024. november 3.-ig a horgásztanya kiadható szobáinak igénybevételi lehetőségét.

A 2023. évben bérlők folytonossága csak akkor áll fenn, ha 2024 január 31.-ig az ilyen irányú szándékukat írásban bejelentik. Ezt követően új jelentkezőként vesszük figyelembe.

A szobák igénybevételi díjai 2024. évre a fentiek alapján, az alábbiak:

  • 2-es, 10-es szoba: 159.500.- Ft
  • 1-es, 1/a-s, 3-as, 7-es, 8-as szoba: 176.000.- Ft
  • 9-es, 11-es, 12-es, 13-as, 14-es szoba: 192.500.- Ft

 A közüzemi hozzájárulás 300.- Ft/nap/fő nem változik.

Szobák igénybevételi díja felett minden szobára vonatkozóan a szoba bérlője a szobához tartozó elektromos almérő által mért áramdíjat (általa fogyasztott áram mennyiségét, valamint a közös áramfogyasztásból rá háruló rész összegét) fizet. Aktuális elszámolás havonta - 10-15.-e között- az előző hónap számlázott fogyasztásából kiszámolt Ft/ kW alapján.

Az előző évek igénylői előfoglalási joggal rendelkeznek (EZ NEM AUTOMATIKUS), amennyiben ellene nincs elmarasztaló etikai határozat, összeférhetetlenség, vagy közösséggel szembeni etikátlan magatartás miatti elmarasztalás, és szándékát Január 31.-ig bejelentett.

A szoba igénybevételi díját legkésőbb 2024. 04.01.-ig kell befizetni. Aki az igénybevételi díjat a megjelölt időpontig nem fizeti be, az ezzel automatikusan lemond az előfoglalási jogáról.

Az igénybevételi díj több részletben is fizethető 2024.04.01.-ig.

Utalással történő fizetés esetén kérjük a megjegyzésben az alábbi közleményt beírni: szobaszám /részlet befizetés.

Bankszámla számunk: MÁVAG Horgász Egyesület OTP Bank Nyrt. 11708001-22210551-00000000

 

TANYA igénybevételével kapcsolatos felvilágosítás:

A gondnoknál a 06-30-421-9087 telefonszámon.

Előzetes alkalmi szobafoglalás csak akkor lép érvénybe, ha az igénybe venni kívánt időszak hozzájárulási összegének legalább az 50 %-ával előre lefoglalják a szobát. Más esetekben mindig az érkezési sorrend a meghatározó.

 

Parkolási díj

Azon személyek, akik vendégként,  vagy a stégre érkeznek horgászni és igénybe kívánják venni a tanya parkolóját 200,- Ft/nap díjat kötelesek fizetni. gépjárművenként.

A szobát igénybe vevők 1 db gépjárművel térítés mentesen parkolhatnak.

 

Csónak tárolási díj

Téli időszakban (XI.1-töl IV.1-ig ) 3.000,- Ft/hó

Azon csónaktulajdonosok részére, akik téli időszakra igénybe veszik szolgáltatásunkat a nyári időszakra ingyenes kikötési lehetőséget biztosítunk.

Azon csónaktulajdonosok részére akik, csak a nyári időszakban veszik igénybe a kikötési lehetőséget.

Nyári időszakban (IV.1-től X.31-ig ) 2.000,- Ft/hó

Figyelem! A télen tárolt csónakokat IV.1-től  X.31-ig (nyári időszak) nem áll módunkban a tanya területén tárolni ezért kérjük a csónakokat a téli időszak lejártával vízre tenni, vagy elvinni. Amennyiben ez nem történik meg a csónakért az Egyesület nem vállal felelősséget.  A kikötött csónakokért az Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Ezúton szeretnénk megköszönni azon tagjaink szívességét akik részünkre utaltatták át az SZJA 1 %- át.

A 2023. rendelkező évben az Egyesületnek a 2022. évi felajánlott SZJA 1%-ból 83.714 Ft bevétele volt.

Kérjük Önöket, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2023. évi SZJA 1 %- át is Egyesületünk javára ajánlják fel az alábbi adószám megjelölésével:

Egyesületünk adószáma:19623867-1-13

 

Az Egyesület 2024. évre tervezett rendezvényei:

Egyesületünk soron következő KÜLDÖTT gyűlésének megtartását

2024. április 13.-ra tervezzük

Helyszíne: MÁVAG Horgásztanya- Dömsöd

Napirendi pontok

Előadók

a vezetőség beszámolója a 2023. évben végzett munkájáról

elnök

a 2023. évi zárszámadás alakulása

gazdasági vezető

a 2024. évi pénzügyi terv

gazdasági vezető

a Felügyelő Bizottság beszámolója a 2023. évben végzett

munkájáról

FB elnök

egyebek, az egyesület életével kapcsolatos észrevételek, javaslatok

elnök

 

 

Amennyiben az összehívott Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy változatlan napirendi pontokkal a gyűlés az eredetileg kitűzött időpont után 30 perccel kerül lebonyolításra ismételten és a jelenlévők szavazata dönt.

 

Az Egyesület 2024. évi Horgászversenyének tervezett időpontja 2024. április 20.-a.

Nevezés 7.30-tól, verseny 9.00-tól gyerekeknek 11.00-ig, felnőtteknek és ifiknek 12.00-ig.

A megrendezés az előző éveknek megfelelően kerül lebonyolításra.

A versenyt követő eredményhirdetés után a versenyzőket, a rendezőket és a megjelent horgásztársainkat szívesen látjuk egy kellemes szombati egy-tál ételes ebédre és az azt követő baráti beszélgetésre.

MÁVAG Horgász Egyesület Bankszámla száma

OTP Bank Nyrt.

11708001-22210551-00000000

 

A Duplakukac Horgászbolt 1191 Budapest, Szabó Ervin utca 31. cím alatt Tagjaink egész évben 10 % kedvezményt kapnak horgásztermékek vásárlása esetén.

Egyesület elérhetőségei: e-mail cím: mavaghe47@gmail.com ahol folyamatos kapcsolatot

tarthatnak az Egyesület vezetőségével.

Elnök

Glück Gábor

+36 309777937

Gondnok

Prisztálné Vitaszek Éva

+36 304219087

Egyesületünkről folyamatos információkat és életével kapcsolatos tájékoztatókat olvashatnak a: www.mavaghe.hu weboldalakon.

Javaslataikat, észrevételeiket megtehetik személyesen, illetve levélben, vagy e-mail-ben.

 

Dömsöd, 2023. december 27.

 

A Vezetőség az Egyesület minden

Horgásztagjának és Hozzátartozóinak

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

és

Halfogásban, Eredményekben gazdag

 Boldog Békés Új Évet Kíván