MÁVAG HE Felügyelő Bizottság 2016. évben végzett munkájáról

MÁVAG HE

Felügyelő Bizottság

 

B E S Z Á M O LÓ

a MÁVAG HE Felügyelő Bizottság 2016. évben végzett munkájáról

 

A MÁVAG HE Alapszabálya szerint az Egyesület Felügyelő Bizottsága 2016. évben is a közgyűlés felhatalmazása alapján és érdekében ellenőrizte:

-       az Egyesület törvényes működését, az Alapszabály és a különböző szabályzatok előírásainak megtartását;

-       a vezetőség döntéseinek végrehajtását;

-       az Egyesület vagyonával kapcsolatos intézkedéseket;

-       az éves költségvetés végrehajtását, szabályszerűségét, és célszerűségét.

A beszámoló az Egyesület Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkaterv szerint végzett munkájának rövid összefoglalását tartalmazza.

Az Egyesület Felügyelő Bizottsága 2016. év folyamán három ülést tartott (május, június és szeptember hónapban). Az Egyesület FB május havi ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi munkatervet, mely tartalmazta az ellenőrzések ütemezését és a felelősök kijelölését.

A M ÁVAG HE Felügyelő Bizottsága 2016. év folyamán a következő, a munkatervben szereplő ellenőrzéseket végezte:

-       2016. május hó                                                                                                                       Az Egységes Állami Horgász Okmány (EÁHO) és más értékcikkek forgalmazásának ellenőrzése a Kispesti Engedély Centrumban és a Dömsödi Horgásztanyán.

-       2016. június hó                                                                                                                       Az Egyesület 2015. I. és II. félévi bevételeinek, kiadásainak, és az ezekhez tartozó pénzügyi bizonylatok áttekintése.                                                                                                             A Dömsödi Horgásztanyán vezetett pénzügyi elszámolások – bizonylatok – megtekintése.

-       2016. szeptember hó                                                                                                               A MÁVAG HE 2016. I. félévi bevételeinek, illetve kiadásainak áttekintése, egyes gazdasági események részletes vizsgálata. Az Egyesület 2016. I. félévi költségfelhasználása során a hatályos pénzügyi és számviteli törvények betartásra kerültek-e.

A Dömsödi Horgásztanya pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése.

2016. évben a MÁVAG HE Felügyelő Bizottsága által végzett éves munkatervben szereplő ellenőrzések tapasztalatainak megvitatása.

A MÁVAG HE Felügyelő Bizottsága a 2016. évi munkatervben szereplő valamennyi ellenőrzést elvégezte.

Az ellenőrzési munkában a Felügyelő Bizottság minden tagja aktívan részt vett.

Valamennyi ellenőrzésről jegyzőkönyv (Ellenőrzési Megállapítások) készült. Az írásbeli anyagot további intézkedésre, minden esetben megküldtük az egyesületi Elnöknek, illetve a Gazdasági vezetőnek.

Az ellenőrzések során súlyos szabálytalanságot nem észleltünk, kisebb „formai” észrevételeinket minden esetben írásban rögzítettük, az „Ellenőrzési Megállapítások” jegyzőkönyvben.

Az Egyesület véleményünk szerint, a törvényes előírásoknak megfelelően működött a 2016-os évben.

A Közgyűléstől kapott megbízást 2016. évben is a legjobb tudásunk szerint igyekeztük teljesíteni, a tagság részéről írásbeli bejelentés nem érkezett, a szóbeli felvetésekre a vezetőséggel együtt kialakított véleményt képviseltük.

 

Budapest, 2017. április 12.

 

                                                                                                                   Szalai Sándor

                                                                                                                   FB – elnök s.k.